Atlas Copco

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. Ett globalt företag Atlas Copco har huvudkontor i Stockholm, en global närvaro som omfattar mer än 160 marknader och kontor i över 80 länder. Hela världen är full av jobbtillfällen i hela värdekedjan från produktutveckling, konstruktion och inköp till tillverkning, distribution, försäljning och service.

Company videos

Atlas Copco
Strategisk inköpare
Örebro
Högskolan i Skövde
Atlas Copco
Materialspecialist
Örebro
Linköpings Tekniska Högskola
Atlas Copco
Logistikutvecklare
Örebro
Linköpings Tekniska Högskola
Atlas Copco
Kvalitetskoordinator
Örebro
Luleå tekniska universitet (LTU)
Atlas Copco
Kvalitetsingenjör
Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Atlas Copco
Produktchef
Örebro
Linköpings Tekniska Högskola
Atlas Copco
Kvalitetskoordinator & Export Service
Örebro
Linköpings Tekniska Högskola
Atlas Copco
Projektledare
Nagoya Japan
Linköpings Tekniska Högskola
Atlas Copco
Financial Controller
Örebro
Linköpings Tekniska Högskola
Atlas Copco
Business Manager
Uppsala
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Atlas Copco
Logistikutvecklare
Örebro
Luleå tekniska universitet (LTU)
Atlas Copco
Investor Relations Coordinator
Stockholm
Uppsala universitet
Atlas Copco
Export Service
Örebro
Örebro Universitet
Atlas Copco
Group Accountant/Financial controller
Stockholm
Stockholms Universitet