Mamoon Parwani

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Mitt intresse för teknik ökade ytterliggare när jag gick fordonsprogrammet på gymnasiet. Där blev jag nyfiken på varför detaljerna på bilen var konstruerade som de var. Därför läste jag vidare till maskiningenjör på KTH. När jag blev klar med det var jag inte riktigt nöjd med att bara kunna teknik, utan jag ville veta mer om vad som bestämde vad ett företag skulle satsa på och vilka krafter som styrde dess strategi. Det blev därför naturligt att jag läste industriell ekonomi och det valet har jag aldrig ångrat.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag har haft ströjobb mellan utbildningarna men började jobba på Atlas Copco Tools direkt efter min senaste examen.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

På grund av mitt intresse för Atlas Copco brukade jag titta efter på hemsidan om nya jobb hade annonserats. Dessutom hade jag träffat personal från HR under arbetsmarknadsdagarna på KTH. Jag sökte inte alla möjliga tjänster utan de som verkade intressanta och där jag kände att jag kunde göra ett bra jobb. När jag såg annonsen för tjänsten som kvalitetsingenjör kände jag att det verkade väldigt utmanande och roligt och jag skickade därför in mina ansökningshandlingar. Efter att ha genomgått ett antal intervjuer blev jag slutligen erbjuden jobbet.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Att jobba som kvalitetsingenjör innebär att ansvara för en grupp produkter och se till att de håller den bästa kvaliteten på marknaden. Det innebär bland annat att delta i ny- och vidareutvecklingsprojekt, se till att produkterna testas ordentligt innan de släpps på marknaden, utbilda och kompetenssäkra våra servicetekniker över hela världen, utreda kvalitetsproblem som rapporteras in från världens alla hörn och mycket mer. Tjänsten innebär många utlandsresor till kunder och våra applikationscenter. De produkter jag ansvarar för sitter oftast monterade på robotar i helautomatiserade produktionslinjer. Skulle ett verktyg krångla och produktionslinjen stoppas medför det höga kostnader för våra kunder. Därför är det viktigt att kvaliteten är hög och att våra produkter bidrar till ökad produktivitet för kunden.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

När jag läste på högskolan brukade folk säga att man kommer att använda 40% av det man har lärt när man börjar arbetslivet. För mig har det varit nästan 100% eftersom jag har haft användning av alla kurser som jag har läst, såväl tekniska som ekonomiska. När man kombinerar teknik med industriell ekonomi får man en helt annan förståelse för ett företags verksamhet och vet bättre vilka projekt och ärenden man ska prioritera för att skapa största möjliga värde.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Som jag nämnde tidigare ska jag se till att driva projekt och aktiviteter med syftet att förbättra kvaliteten på ”mina” produkter. Ingen dag är den andra lik, jag börjar oftast med att göra en prioriteringslista på de ärenden som ska drivas. Ibland kan det komma in ett ärende som är mer akut än andra och då får jag prioritera om i listan. Det är mycket intern kontakt med utvecklings-, marknads- och lab- och testavdelningarna men också mycket kontakt med anställda i utlandet då de behöver hjälp med lösningar.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Atlas Copco har alltid legat mig varmt om hjärtat eftersom det är ett stabilt och ansvarstagande företag. Jag hade tagit mig tid att ta reda på mer om företaget via årsredovisningar och företagspresentationer och märkt att man satsar på sin personal samt tar sitt samhällsansvar även i länder där vi inte är verksamma. Rent affärsmässigt såg jag att Atlas Copco växte kontrollerat, med en god lönsamhet, samt att strategin var tydlig och realistisk. Under alla möten med företaget såg jag en ödmjukhet och prestigelöshet, vilket jag tyckte väldigt mycket om. Personalen är väldigt kompetent utan att vara kaxig.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag började på Atlas Copco Tools i september 2007 och det var då vi växte som mest sett till antal anställda. Eftersom det är ett stort och stabilt företag hade jag föreställningen att det skulle vara mycket styrt och reglerat. Jag blev positivt överraskad när jag kom in i jobbet och märkte att ingen sa ”Så här har vi alltid gjort.” Istället råder en entreprenörsanda och jag måste ta mycket eget ansvar. Kollegorna är mycket hjälpsamma och prestigelösa. Det är utvecklande att kunna vara pragmatisk när det gäller problemlösning.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Eftersom vi är en global koncern med över 99% av marknaden utanför Sverige så finns det stora möjligheter till internationell karriär. Alla tjänster annonseras internt och är tillgängliga att söka för oss anställda. Jag skulle bli särskilt förtjust över att få jobba i Indien ett par år då jag tycker om landet och folket så mycket. Samtidigt är Asien en spännande marknad med stor potential där det är vikigt att positionera sig när fokus i produktionen sakta flyttas från produktivitet till kvalitet.