Rickard Vahlberg

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag bestämde mig tidigt under gymnasiet att jag skulle gå en högre utbildning och eftersom jag då läste maskinteknisk inriktning på 4-årig teknisk linje så var det en naturlig fortsättning att söka M-linjen på KTH.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jobbat! Jag hade turen att få jobb direkt efter examen och har under de snart 8 år som gått provat på det mesta inom ingenjörsfacket. Jag har jobbat inom R&D som konstruktör och projektledare, inom produktion som produktionsledare, gruppchef och monteringschef och nu jobbar jag som Business Manager på marknadsavdelningen.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag fick ett examensarbete på Atlas Copco och sedan har det bara rullat på.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Som Business Manager koordinerar jag arbetet att ta fram en produkt och ett erbjudande som vi sedan tar till marknaden och säljer. I mitt team ingår marknadsförare, konstruktör och inköpare. Ute på säljbolagen har jag kontakt med säljchefer och våra kunder.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Eftersom Atlas Copco är ett väldigt tekniskt företag med avancerade produkter och tjänster kommer en stor del av vad jag lärde mig på KTH till användning.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsuppgifter är att utveckla och driva det produktsortiment som jag och mitt team ansvarar för. Rollen skär genom hela organisationen så en typisk arbetsdag finns inte utan det är mycket av allt, något som jag uppskattar.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag fick som sagt mitt första jobb på Atlas Copco genom mitt examensarbete. Jag sökte examensarbete hos några av de stora industriföretagen för jag ville gärna komma in i ett stort företag med många möjligheter och stora resurser.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Att Atlas Copco var ett så decentraliserat och resultatinriktat företag var en överraskning. Är man beredd att fatta beslut och självständigt driva saker och ta ansvar för det man gör så är det väldigt fritt att jobba på Atlas Copco under förutsättning att man inte ger sig innan man nått ett bra resultat.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag skulle vilja jobba ett per år i utlandet och det finns många möjligheter till det i ett stort globalt företag som Atlas Copco. När det gäller karriärvägarna så är de många, man kan utvecklas inom en avdelning eller efter en tid byta till en annan, man sätter själv gränserna för vad man vill, kan och vågar prova på.