Karin Holmgren

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag ville läsa en utbildning som är bred och som ger mig möjlighet att arbeta inom många olika områden men även på olika sorters företag. Jag var även intresserad av kombinationen mellan teknik och ekonomi. Industriell ekonomi är en bra blandning av teknik och ekonomi med många valmöjligheter beroende på vad man är intresserad av. Man väljer både en teknisk inriktning och en ekonomisk, i mitt fall ergonomisk produktion och kvalitetsutveckling. Min uppfattning är att man kan jobba på de flesta företag efter att man läst Industriell ekonomi!

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag började veckan efter att jag hade avslutat mitt examensarbete!

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag gjorde mitt examensarbete inom kvalitetsutveckling på Atlas Copco i Örebro och på den vägen fick jag även mitt nuvarande jobb som kvalitetskoordinator.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Det är ett spännande jobb med många utmaningar. Bland annat arbetar jag med att identifiera och kartlägga processer och lägga upp dessa i en webbportal. Andra arbetsuppgifter är till exempel att samordna förbättringsarbete eller att delta i interna eller externa revisioner.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Jag har stor nytta av min utbildning, speciellt vad gäller kurser och arbeten inom kvalitetsutveckling men även inom logistik som är en viktig del för företag att arbeta med. Jag ser tydligt att man kan tillämpa de kunskaper och erfarenheter man får och att man kan använda dessa för att förbättra kvaliteten på de produkter som tas fram. Speciellt kul är att se hur det man har lärt sig på universitetet verkligen gör nytta för företag och är en viktig del i deras utvecklingsarbete.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag avslutade mitt examensarbete för två månader sedan och jag lär mig nya saker för varje dag som går om hur det är att arbeta! Jag ägnar för tillfället ganska mycket tid åt att planera och strukturera mitt arbete vad gäller processkartläggning och boka upp möten med andra personer inom företaget för att genomföra detta.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag sökte från första början till Atlas Copco för att göra mitt examensarbete och under dess gång trivdes jag så bra här att jag gärna ville fortsätta!

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Min bild av Atlas Copco har bara förbättras sedan jag påbörjade mitt examensarbete. Innan visste jag inte så mycket om företaget. Jag ser Atlas Copco som ett bra företag som ligger väl i tiden med sina produkter.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Eftersom att Atlas Copco är ett så pass stort företag tror jag att karriärvägarna är bra i företaget. Man har både produktions- och säljbolag i stora delar av världen, så är man intresserad av att arbeta några år utomlands i framtiden finns alla möjligheter till detta!