XDIN AB

Xdin utvecklar och levererar kompetens för världsledande företag genom engagerade teknik- och IT-konsulter. Våra huvudverksamheter är produktutveckling, elektronik- och mjukvaruutveckling, IT- och systemutveckling samt utbildning, support och metodutveckling inom PLM. Våra kunder återfinns i huvudsak inom industrier som energi, fordon,försvar, rymd och telekom. Vi är ett av Sveriges snabbast växande teknik- och IT-konsultföretag. Vi betraktar oss som en partner till våra kunder och målet är att alltid leverera rätt kompetens. Det förutsätter ett nära samarbete och en god förståelse för våra kunders behov. Uppdragen utför vi på plats hos kund eller som helhetsåtaganden i våra egna lokaler. Det är vår övertygelse att ett äkta engagemang skapas genom möjligheten att påverka sin egen situation och utveckling. Xdin-modellen ger våra medarbetare den möjligheten. Den garanterar att vi alltid kan erbjuda de mest engagerade konsulterna. IT-konsult med närmare 12 000 anställda. För Alten är Xdin en strategiskt viktigt del som ett första steg in på den nordiska marknaden. Alten finns idag i 16 länder i Europa, med huvudkontor i Frankrike. www.alten.com
XDIN AB
Projektledare
Stockholm
Mitthögskolan
XDIN AB
Beräkningsingenjör
Göteborg
Chalmers tekniska högskola
XDIN AB
Konstruktör
-
Luleå tekniska universitet (LTU)
XDIN AB
PLM - Specialist
Göteborg
-