Karin Sennvall

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag ville studera vidare direkt efter gymnasiet och tyckte att civilingenjörsutbildningen verkade vara en bra grund att stå på. Jag visste inte vilken inriktning jag ville gå, utan sökte flera olika och blev antagen till "Ergonomisk design och produktion". Det valet har jag inte ångrat!

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Två veckor efter examen fick jag jobb som materialhanterare på Atlas Copco i Örebro. Den första arbetsveckan gick jag en truckutbildning och tog truckkort. Eftersom jag hade fått in en fot i företaget så kunde jag söka de tjänster som lades ut på intranätet. Efter bara två månader fick jag jobb som produktionsinköpare. Arbetet innebar dagliga kontakter med människor, både internt med kollegor och externt med leverantörer. Jag hade inte en lugn stund, utan det var full fart hela tiden. Jag trivdes kanonbra med jobbet och framför allt med kollegorna. Det första året som produktionsinköpare kombinerade jag med två distanskurser i kvalitetsutveckling. Det var väldigt givande eftersom teorin kunde kopplas till den egna verksamheten.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag ville utvecklas vidare och prova något nytt. Därför sökte jag tjänsten som logistikutvecklare mot divisionen Rocktec på Atlas Copco i Örebro.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag arbetar med internlogistik som i grova drag handlar att förbättra produktionsflöden och effektivisera olika processer. Det gäller att se till hela kedjan, från inköp till materialhantering, bearbetning och montering. Förbättringar kan till exempel vara att minska genomloppstider, lager, kassationer etc. Jag har även ansvaret för våra legoleverantörer, vilket innefattar allt från att lägga order till att skriva avtal och hitta nya leverantörer, samt arbeta med förbättringar.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

En stor del av min utbildning handlade om att ta fram olika produktionslösningar som optimerar hur människor, teknik och arbetsorganisation fungerar ihop. Dessutom valde jag några extra kurser i organisation och ledarskap. Visst har dessa kurser varit till nytta, men jag hade säkert klarar arbetet minst lika bra med en annan inriktning. Däremot har jag har stor nytta av den dåvarande obligatoriska industripraktiken på tio månader. Att arbeta som materialhanterare och montör gav mig erfarenhet och förståelse som ingen teoretisk utbildning hade kunnat ge mig.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Vissa uppgifter är dagliga och går mest på rutin. Det är till exempel att sända iväg en order som ska ut på legotillverkning, registrera ordererkännanden från leverantör och korrigera eventuella prisdifferenser. Jag gör även olika dagliga uppdateringar som kassationer, produktionsutfall m.m. De dagliga uppgifterna varvas med arbete som är knutet till olika projekt. Just nu driver jag ett projekt i att utforma en ny godsmottagning och som omfattar allt från layout till utrustning och bemanning. Ett annat projekt syftar till att sänka genomloppstiden, lagervärdet och lagertiden. Detta resulterar i ett flertal mindre aktiviteter. När det gäller det mer långsiktiga inköpsarbetet så handlar det om att följa upp och förbättra leverantörerna på olika punkter samt att hitta nya leverantörer. Det är svårt att beskriva en typisk arbetsdag eftersom ingen dag är den andra helt lik. Det är många bollar i luften samtidigt och man vet aldrig vad som väntar runt hörnet.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag gjorde min industripraktik på Atlas Copco i Örebro, samt jobbade där ett par somrar. Atlas Copco gjorde ett väldigt bra intryck på mig, vilket gjorde att jag sökte mig tillbaka efter examen. Det var främst alla trevliga människor och den goda stämningen och atmosfären som gjorde att jag trivdes så bra. När jag sedan fick fast anställning så upptäckte jag att det även fanns stora utvecklingsmöjligheter inför framtiden.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Synen på företaget har nog inte förändrats från det att jag började här 2005.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag ser positivt på framtiden och tror det finns flera utvecklingsmöjligheter inom företaget om man bara vill! Efter några år i produktionen så vill jag byta avdelning och arbeta inom marknad, inköp eller teknik. Jag är nyfiken på de andra avdelningarna och vill skaffa mig erfarenhet och kunskap inom flera områden. Jag ser även möjligheten att flytta utomlands under en period.