Studentis Group AB

I Sverige har Studentis Group cirka 14 medarbetare och finns på två orter. I Sverige driver vi ett ledande nätverk av online communities med fokus på studenter, gymnasister och gamers. Huvudkontoret finns i Borås men den nordiska verksamheten drivs från kontoret i Stockholm. Studentis Group fokuserar på att bygga länkar mellan företag och studenter/ungdomar.
Studentis Group AB
Borås