Peter Trimmel

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Den kändes väldigt intressant då den hade en teknisk grund men med en ekonomisk profil.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Det har hänt väldigt mycket. Privat har jag gift mig, skaffat hus och fått två barn. Jobbmässigt så började jag på Atlas Copco efter min examen. Jag började som strategisk inköpare och jobbade med det i 5 år. Därefter fick jag min nuvarande tjänst som produktchef och är inne på mitt tredje år i den positionen.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Det var en intern annons som kom ut och eftersom jag tyckte att jobbet verkade intressant sökte jag det.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Min roll är att utveckla och förvalta produkter och tjänster som våra kunder, efter att ha köpt en maskin, behöver.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Hela utbildningen var väldigt bra men med tonvikt på de två sista åren. Dels så läste man en hel del kurser som gav en bra bas för en kommande karriär men framförallt så tror jag att jag har haft nytta av alla grupparbeten och rapporter som genomfördes under utbildningen. Att kunna ta in information snabbt, sortera, strukturera, presentera och därefter få kritik på utfört arbete har varit väldigt nyttigt för min del.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Min primära funktion är att utveckla och lansera produkter som våra kunder behöver för att kunna driva sina maskiner optimalt. Mycket handlar om att ta till vara på alla goda idéer som cirkulerar inom företaget och ute hos våra kunder. Då jag inte reser och besöker våra kunder(30-50 dagar/år) så blir det mycket kontakter och möten internt för att koordinera och få information om vad som händer.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Sommaren innan jag påbörjade mitt examensarbete jobbade jag på Atlas Copco. Efter mitt sommarjobb så fick jag en förfrågan från min chef om jag kunde tänka mig att fortsätta på Atlas Copco och jag tackade ja.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

I och med att Atlas Copco inte marknadsför några konsumentprodukter så vet vanligtvis inte så många vad vi erbjuder. Jag hade själv ingen aning om vad Atlas Copco tillverkade innan jag började jobba på företaget. Idag vet jag mycket mer om produkterna samt även om företagets policy.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Atlas Copco är ett stort och internationellt företag. Bara vårt affärsområde finns i mer än 50 länder och vi är representerade i alla världsdelar. Det finns massor med möjligheter både i Sverige och utomlands. Själv hoppas jag på att fortsätta utvecklas inom marknad och jag kan mycket väl tänka mig att prova på ett par år utomlands för att uppleva något annat.