Malin Dahlin

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag visste redan på ett tidigt stadium att jag ville läsa ekonomi. Företagsekonomi är ett sådant brett ämne så det kändes som en bra bas.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Efter min examen har jag jobbat på KPMG med revision av medelstora till stora privata och publika bolag. Det var ett oerhört lärorikt jobb med möjlighet att få inblick i en mängd olika företags ekonomiprocesser och rutiner. Efter att ha jobbat där i två år kände jag dock att jag ville byta konsultlivet mot att jobba i en fast organisation.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag blev kontaktad av en rekryterare som hade sett min profil och som stämde in med ett rekryteringsuppdrag han hade för Atlas Copco.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

I mitt nuvarande jobb på Atlas Copcos avdelning Group Controlling & Accounting arbetar jag främst med att utveckla och underhålla bolagets processer för intern kontroll och internrevision, samt att hålla i kommunikationen med våra externa revisorer. I samband med boksluten arbetar jag även med att säkerställa att dotterbolagens rapportering är korrekt.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Den största nyttan jag har haft av min utbildning, förutom kunskaperna i redovisning, är att jag under mina universitetsstudier lärde mig att kritiskt hantera och sålla i stora mängder information. Dessutom lärde jag mig ett analytiskt tankesätt.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Det positiva med att jobba på Atlas Copco är att mina dagar ser väldigt olika ut. Jag arbetar mycket i projektform tillsammans med kollegor från hela världen. Bland annat så är jag just nu med i ett projekt där vi arbetar med att utarbeta ett träningsprogram för personer som ska genomföra internrevisioner i koncernen. Det är otroligt lärorikt att arbeta med människor från olika kulturer och med olika bakgrund.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag intresserade mig för Atlas Copco eftersom det är ett internationellt och spännande bolag med möjligheter till att resa runtom i världen och att arbeta tillsammans med människor från olika kulturer.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Atlas Copco är ännu mer internationellt än vad jag trodde att det skulle vara. Jag har dagligen kontakt med kollegor från andra länder och all kommunikation sker därför på engelska.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Karriärvägarna inom bolaget är många. Som ekonom finns det väldigt många olika inriktningar att välja på. Är man bara tydlig med vad man vill göra så finns det alla möjligheter att prova på det.