Mattias Edström

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av ekonomi, även om mitt starkaste ämne var matematik. Den här utbildningen kombinerade dessa ämnen, samt gav även en god teknisk grund, vilket gjorde den väldigt bred. Att den är populär bland företag fick vågskålen att tippa över.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Efter examen flyttade jag till England för att bli Storbritannienchef för ett mindre svenskt bolag. Efter några år flyttade jag tillbaka till Sverige och började som controller på en av Atlas Copcos divisioner.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

En bekant på Atlas Copco tipsade mig om att ett mycket passande jobb fanns tillgängligt.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag arbetar som controller för en av Atlas Copcos divisioner, vilket innebär att jag kontrollerar den ekonomiska rapporteringen från våra säljbolag och fabriker samt konsoliderar det till ett resultat för divisionen. En stor del av mitt arbete består också av ad hoc-analyser och att assistera bolagen. Vid sidan av detta deltar jag i ett projekt som ska leda till att vi byter ut koncernrapporteringssystemet inom Atlas Copco.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Bredden på min utbildning passar mycket bra för positionen som controller. Mina specialistområden, finans och datateknik, har jag användning för varje dag och med produktionsekonomi, marknadsföring och all övrig ekonomi i bagaget går det mycket lättare att kommunicera med säljbolag och fabriker.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsdagar är mycket varierade, främst beroende på när i månaden det är. I början av månaden är det bokslut, vilket innebär långa arbetsdagar och ett högt tempo. Då handlar det om att analysera ekonomiska rapporter från våra bolag runt om i världen, konsolidera informationen för divisionen, samt rapportera vidare inom divisionen och till Atlas Copcos koncernledning. Mellan boksluten arbetar jag främst vidare med analyser från bokslutet och med processförbättringar. Jag är även medlem i ett projekt som ska ersätta koncernens rapporterings- och konsolideringssystem.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jobbet som controller på en division passade mig perfekt och eftersom Atlas Copco är en stor och internationell aktör som jag hade hört mycket bra om från bekanta som jobbar här så var det inget att tveka över.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

När jag började trodde jag att Atlas Copco var ett gigantiskt företag med ett reglemente skrivet i sten. Men genom de projekt jag har deltagit i har jag nu fått en bättre överblick över hela organisationen och kontaktpersoner inom de flesta områden. Det innebär att jag kan vara med och påverka i större utsträckning.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Atlas Copco har många tjänster att erbjuda på många platser i världen, och från den här positionen och med min projektverksamhet finns det många möjligheter.