Johan Bergström

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag påbörjade en utbildning inom Datavetenskap som jag avbröt efter 2 år till förmån för en ekonomiutbildning som var betydligt bredare och låg närmare mina intresseområden. Den senare utbildningen har inslag av såväl managementkurser som mer konkreta kurser inom exempelvis logistik och produktionssystem.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag började arbeta på Atlas Copco Rock Drills i Örebro, först som projektanställd och gick sedan vidare till min nuvarande roll som strategisk inköpare inom underjordsdivisionen.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag upptäckte tjänsten medan jag var projektanställd, och tre intervjuer senare var jobbet mitt.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag har en tvådelad tjänst; dels arbetar jag med systemstöd för inköpsorganisationen vilket innebär att jag är inblandad i ett flertal projekt som syftar till att stödja och utveckla inköpsorganisationen. Den andra delen av min tjänst handlar om indirekt material, det vill säga i princip allt som inte sitter på våra slutprodukter, där blir det mycket förhandlingar om priser, avtal, kostnadsnivåer och liknande.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Vissa kurser har jag direkt nytta av då jag känner till modeller och begrepp inom till exempel logistik och ekonomi, men annars tycker jag att det viktigaste från min utbildning är att jag har utvecklat en analytisk förmåga för problemlösning.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mycket av min tid går åt till intern och extern koordinering av de olika projekten som jag driver eller är inblandad i. Det är alltifrån ren problemlösning till att agera "spindeln i nätet" för att se till att rätt personer får rätt information. Vidare finns det alltid ett par avtal på mitt bord som skall gås igenom och eventuellt förhandlas, det kan med andra ord variera mycket från dag till dag.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Min första kontakt med Atlas Copco var som sommarjobbare för ganska många år sedan nu. Jag upptäckte att det var en bra arbetsgivare och har valt att stanna kvar.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Atlas Copco har historiskt varit ett ganska anonymt företag. Trots att det är stort i Örebro är det inte så många som vet vad vi verkligen gör, vilket är synd. Min bild av Atlas Copco förändras ständigt, dels för att jag själv får mer inblick i företaget, men även för att vi verkar på en mycket snabbt växande marknad med mycket förändring.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag hoppas att jag har en ljus framtid på Atlas Copco, förhoppningsvis är mitt nästa steg en intern förflyttning inom avdelningen för att på så vis ta ett större kommersiellt ansvar. Generellt sätt kan sägas att det finns goda möjligheter till intern förflyttning, både uppåt och i sidled. Intern rörlighet uppmuntras vilket jag ser som mycket positivt.