Trafikverket

Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Det är en stor förändring som öppnar möjligheter att förbättra funktionen i det samlade transportsystemet. Genom att vara en aktiv och kompetent aktör ska vi bidra till samhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för goda transportmöjligheter för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det finns mycket att göra och Trafikverket är rustat att ta sig an dessa utmaningar. Trafikverket ska förenkla för resenärer, trafikanter och operatörer, stödja utvecklingen i Sveriges regioner och samtidigt ge mer för varje satsad skattekrona. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. För att bidra till att målet nås måste vi arbeta nära tillsammans med samarbetspartners, leverantörer och kunder. Vi måste ta vara på de nya möjligheter som Trafikverket ger – och våga tänka vidare.

Company videos

Leni Maot
Trafikverket
Projektledare för investeringsprojekt
Eskilstuna
-
Trafikverket
Sektionschef drift syd
Göteborg
Chalmers tekniska högskola
Trafikverket
Samhällsplanerare
Jönköping
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm