Johanna Leijon

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag valde civilingenjörsutbildningen i maskinteknik mycket för att det var en bred utbildning. Jag tyckte att det var svårt att redan från början veta vad jag vill jobba med om fem år och för en lång tid framöver, och med den här utbildningen behövde jag inte bestämma vilken inriktning jag ville ha direkt. Från början hade jag tänkt välja en specialisering inom ergonomidesign, men efter att ha läst en kurs i kvalitetsteknik fick jag upp ögonen för det och valde istället en inriktning som kallades kvalitet, människa och teknik, vilket har varit jätteroligt.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag fick jobb på Atlas Copco Rock Drills AB direkt efter att jag hade slutfört mitt examensarbete, eller egentligen redan några veckor innan.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Sommaren 2007 vikarierade jag på distributionscentret och framåt november tänkte jag att jag skulle höra efter om de behövde någon hjälp även under julen. Det behövde de. Men min chef nämnde även att de hade en ledig tjänst som jag kunde söka om jag var intresserad, och det var jag så klart!

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag arbetar både som kvalitetskoordinator på distributionscentret och med exportservice inom kapitalutrustning. Arbetet med exportservice innebär att jag är "spindeln i nätet" vad gäller utskeppning av maskiner till hela världen. Jag har kontakt med säljbolagen, bokar transporter, stämmer av med utlastarna och kommunicerar med folk hela dagarna! Arbetet som kvalitetskoordinator innebär bland annat att jag deltar vid samt utför revisioner, har möten med de andra kvalitetskoordinatorerna och kvalitetscheferna inom divisionen, samt planerar olika slags förbättringsarbeten. Just nu driver jag förbättringen och uppdateringen av den manual som dagligen används av medarbetarna, och framåt våren ska jag hålla i en utbildning om kvalitet, miljö och säkerhet.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Först och främst tycker jag att min utbildning har gett mig ett grundläggande logiskt tänkande och förmåga till problemlösning, vilket genomsyrar mitt dagliga arbete. Jag har även haft stor nytta av de många grupparbeten som jag har gjort under min studietid eftersom jag har lärt mig att samarbeta med många olika slags personligheter. Dessutom har jag stor nytta av att alla kurser som jag läste det sista året var på engelska, eftersom mycket av kommunikationen i mitt arbete sker på engelska. I rollen som kvalitetskoordinator har självklart de kurser jag har läst inom kvalitetsteknik bidragit med mycket, både gällande min syn på processer, kunder och hur jag arbetar med kvalitet inom Atlas Copco.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Det låter lite som en klyscha, men ingen dag är den andra lik och egentligen finns det inget som heter en typisk arbetsdag när man arbetar med det jag gör. En någorlunda vanlig arbetsdag skulle dock kunna innefatta att jag går igenom vilka maskiner som är på gång att bli klara, bokar transporter efter att jag har fått in leveransadresser, lägger in och uppdaterar order, pratar med utlastarna om detaljer kring skeppningen, pratar med speditörer om bokningar av fartyg, samt förbereder presentationer inför olika möten. Utöver det kollar jag även runt lite i olika databaser om det är något som har uppdaterats.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag trivdes väldigt bra när jag arbetade på Atlas Copco i somras och fick ett mycket bra bemötande. Eftersom jag gillade både arbetsuppgifterna och arbetsklimatet valde jag att söka till Atlas Copco!

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag gillar företaget ännu mer idag än när jag började, jag tycker att de tar väl hand om sin personal och det finns många roliga utbildningar att gå internt.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Det finns oerhörda möjligheter i och med att Atlas Copco är så stort och finns i så många länder. Själv kommer jag förmodligen att vilja arbeta med den mer "hårda" delen av kvalitetsteknik i framtiden, alltså beräkningar och processtyrning, och då finns alla möjligheter att göra det och fortfarande hålla sig inom Atlas Copco.