Emma Ingemarsson

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har nog alltid velat läsa till ekonom. Nu i efterhand ångrar jag absolut inte mitt val, en ekonomiutbildning ger en bra och bred bas att stå på och öppnar för många möjligheter i framtiden. Det finns olika inriktningar att välja på vilket gör att man får en mer specifik kompetens inom ett område. Vilket område jag ville fördjupa mig inom hade jag inte bestämt från början utan det fick växa fram allt eftersom jag fått en bättre uppfattning om vad de olika inriktningarna innebar konkret.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag tog min examen i januari 2008 och sedan dess har jag jobbat på Atlas Copco i Örebro med exportservice inom området Capital Equipment.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag sommarjobbade min sista sommar som student på Atlas Copco med export av reservdelar. När jag sedan närmade mig min examen tog jag chansen och sökte den tjänst som jag har nu.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag sköter exporten av maskinerna som vi tillverkar här i Örebro till ett antal marknader runt om i världen. Detta innebär mycket kontakt med speditörer, säljbolag och annan personal med olika befattningar och inom olika divisioner inom Atlas Copco.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Jag tycker verkligen att jag har nytta av min utbildning, även om många av mina arbetsuppgifter inte är helt och hållet ekonomirelaterade. Sen tycker jag att det är viktigt att se vad och hur mina arbetsuppgifter påverkar företaget, att jag förstår konsekvenserna av det jag gör dagligen och det tycker jag att jag kan tack vare min utbildning.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Det handlar mycket om att koordinera transporter tillsammans med speditörer, säljbolag, planerare och utlastare. Det händer mycket när man jobbar med export; nya direktiv och avtal som ska följas. Detta gör att man måste vara flexibel och kunna angripa nya problem och frågeställningar på ett snabbt och effektivt sätt. Ingen dag är den andra lik och det tycker jag gör mitt jobb extra utmanande.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag tyckte att de var intressant och utmanande med ett multinationellt företag. Efter att jag hade sommarjobbat på atlas Copco visste jag att jag skulle trivas här. Detta mycket på grund av att man får jobba mycket på eget ansvar och även fatta snabba beslut. Jag tycker också att Atlas Copco är måna om sina anställda och det tillsammans med varierande och utmanande arbetsuppgifter gjorde att jag sökte tjänst.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Det är lite svårt för mig att svara på redan eftersom jag bara har jobbat här i knappt 4 månader.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag tycker själv att det ser lovande ut. Atlas Copco har en intern jobbmarknad vilket ger mig möjlighet till att ta egna initiativ till att söka utmanande tjänster inom samma eller någon annan enhet inom Atlas Copco. Detta gör att man har stora möjligheter till att styra sin karriär dit man vill.