FMV

FMV - teknik för Sveriges säkerhet FMV utvecklar framtidens materiel för totalförsvaret och andra kunder. Här föds visionerna och här utvecklas de nya tekniska lösningarna. Med fokus på nationellt och internationellt samarbete, affärsmässighet och avancerad systemutveckling stärker vi Sveriges totala försvarsförmåga. I en stimulerande miljö med komplexa projekt och kvalificerad projektledning ger vi våra medarbetare stort eget ansvar. Vi kombinerar hög system- och försvarskompetens med kommersiell och internationell kompetens. Med kvalificerad projektledning hanterar vi komplexa projekt och samverkar med industri, civila myndigheter och totalförsvaret. I vårt arbete fokuserar vi på affärsmässighet och samarbete. Allt för att stärka Sveriges totala försvarsförmåga med avancerad och kostnadseffektiv materiel.
FMV
Inköpare
Stockholm
Örebro Universitet
FMV
Produktledare
Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
FMV
Stf Chef
Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
FMV
Projekt Manager
Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm