Anna Stolpe

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Innan jag började utbildningen var jag lite osäker på vad jag ville arbeta med så vetskapen om att en civilekonomutbildning är bred och ger många valmöjligheter när man är färdigutbildad var något som lockade. Ekonomer är ju dessutom något alla företag behöver.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag började direkt arbeta som konsult för Manpower, då fick jag kortare och längre assistentuppdrag på olika företag. Detta gjorde jag i ca 1,5 år innan jag började som inköpare på FMV.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag hade ett uppdrag som konsult på FMV och såg att de sökte inköpare, jag sökte tjänsten och fick det.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Som inköpare på FMV har man stor frihet under ansvar. Vi arbetar i projekt och den största delen av min tid ägnar jag åt ett helikopterprojekt där jag ansvarar för att vårda kontraktet (som löper under flera år), jag ser till att det följs, uppdaterar det vid behov, lägger tilläggsbeställningar etc.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Min utbildning är bl a ett slags ”bevis” på att jag kan analysera och lösa problem, vilket är något som dagligen behövs i min roll. Utbildningen gav mig också en djupare förståelse för hur företag fungerar och verkar. I det projekt jag arbetar i nu har jag också fått användning av mina studier i italienska då leverantören av helikoptrarna är italiensk.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Ofta sitter jag och knappar i vårt orderssytem där vi bl a gör upphandlingsstrategier, anbudsinfordringar och leverantörsbeställningar, eller så sitter jag i interna möten med någon/några i projektgruppen och diskuterar/samarbetar om uppgifter som ska lösas. Mitt jobb innebär också en del resor för möten med leverantör och kund, både inrikes och utrikes.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag arbetade redan som konsult på FMV och visste således hur man arbetade och hur verket fungerade. Jag trivdes bra och tyckte att inköparrollen verkade väldigt intressant och rolig.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag har inte jobbat som inköpare på FMV längre än två år så jag ser ingen större skillnad på FMV då som nu. I april 2007 fick vi en ny organisation vilket medfört en del förändringar. Mina arbetsuppgifter fortsatte dock att vara desamma i stort sett.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Det finns goda möjligheter att ”klättra” eller byta tjänst inom FMV för de som är duktiga och vågar ta för sig. Dessutom har man, som statligt anställd, möjlighet att få tjänstledigt för att prova en annan roll på någon annan statlig myndighet eller statligt verk.