Joakim Wemmergård

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag valde Maskinteknik på KTH för programmet hade en stor bredd samt att M verkade roligast på KTH.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Efter jag gick ut 1998 fick jag jobb direkt på dåvarande Enator, som under min tid där blev TietoEnator. Där jobbade jag som konsult i 5 år inom olika utvecklingsprojekt mot industrin. Främst mobiltelefonbranschen, på Ericsson Mobile, där jag var projekt- samt testledare för mjukvaran på olika Ericssontelefoner. Ett stort uppdrag gjordes mot Ericsson Radio Access där jag och min projektgrupp byggde en simulator för deras 3G-system där man simulerade hur terminalerna vandrade i nätet och hur handskakningarna fungerade mellan olika operatörer och tillverkares radiobasstationer. Under 2 års tid var jag även test-ledare för tågsäkerhetssystem på Bombardier Systems, där vi arbetade fram bromskurvor för olika tågset som sedan levererades till Turkiet och Filipinerna.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

2002 var som sagt en minst sagt skakig tid med IT-bubblan som sprack och i samband med det började jag tänka på att hitta något annat som kanske var säkrare då TietoEnator började gå sämre och dessutom hade många konsulter på bänken. Jag skickade in en ansökan till Försvarets Materielverk och efter ett antal intervjuer och tester började jag här våren 2003.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag arbetar på en enhet vars huvudområde är Modellering och Simulering. Man bygger Federationer (stora simuleringar) genom att integrera ihop olika simulatorer med varandra och få dem att fungera så Försvarsmakten kan samöva olika truppslag och genom befälskedjan. På så vis kan man "öva" strid, fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer innan man går in och utför dessa.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Utbildningen har främst lärt mig att snabbt sätta sig in i svåra analytiska processer och frågeställningar, man kan ofta stöta på olika tekniska beskrivningar av system och simulatorer, då är det bra med teknisk bakgrund. Samt att utomlands är titeln mycket mer viktig än här hemma i Sverige!

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag jobbar i flera uppdrag på FMV. Främst som Uppdragsledare inom Modellering och Simulering. Man är inblandad genom hela kedjan, från dialogen med Försvarsmakten om vad vi skall göra, upphandlingar med leverantörer som ofta ligger tiotals miljoner kronor till att man själv är djupt nere i tekniken. Det är mycket demo- och övningsverksamhet där man bygger upp distribuerade federationer åt Försvarsmakten. Ofta sker det på internationell basis och jag sitter med i flera internationella arbetsgrupper som arbetar med standarder inom militär (och civil) M&S, därför har det blivit en hel del resande i tjänsten. Sverige deltar i flera internationella demonstrationer och övningstillfällen där man samövar svensk och utländsk personal. Bland annat skall jag i december till USA där vi tillsammans med SAAB och George Mason University skall genomföra en distribuerad demonstration rörande gemensamt språk för militära simuleringar på en stor militär mässa. En del av uppdraget är omvärldsbevakning inom M&S där man håller sig ajour med olika trender, mässor, inriktningar, nyheter etc. inom området. En vanlig arbetsdag innehåller (tyvärr?) ofta många möten. Uppdragsplanering, ekonomiska genomgångar, möten med Leverantörer. Sedan skall det göras upphandlingar, följa upp beställningar, genomgång av uppdragen där man går genom status, kommande arbete etc. i det aktuella projektet. Vissa perioder när det närmar sig övningstillfället kan bli mycket hektiska. Då skall alla system vara integrerade och klara och det kan vara ett smärre kaos när 10 system från olika vapengrenar och 20-30 tal operatörer springer runt och försöker få allt att fungera. Det finns lugnare dagar också då man t.ex. kan få tid att gå genom en intressant rapport från Totalförsvarets Forskningsinstitut.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

FMV sökte systemingenjörer inom Modellering och Simulering för militära system. Det verkade vara spännande teknik samt att eftersom jag tidigare jobbat med simulering och simulatorer inom den civila sektorn tyckte jag det verkade passa mig utmärkt.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag visste inte mycket om FMV innan jag började, annat än att de anskaffar allt materiel till Förvarsmakten. Idag inser jag att det är en stor och oerhört komplex apparat att anskaffa och utveckla allt som behövs till Försvarsmakten!

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Den ser ljus ut! :) I dagarna byter jag tjänst. Jag sökte tidigare i höst tjänsten som Stf. Chef för enheten Led Beredningen inom Ledningssystem och fick den. Det kommer vara mycket nytt att arbeta med tillsammans med Ledningsgruppen. Beredningen ansvarar för produktionsplanerna för hela Anskaffningskontoret, jag kommer bl.a. ansvara för att utarbeta verksamhetsplaner, uppföljning av resultatkontrakt samt sammanställa och ansvara för alla Leds internationella åtaganden. Dessutom får jag ju personalansvar och då tillkommer hela den personaladministrativa biten med utvecklingssamtal, lönesamtal etc. Det skall bli jättekul. Det finns mycket bra möjligheter att byta tjänst och även ort då FMV är stor och flera placeringsorter utanför Stockholm finns. Dessutom är det kul och ofta den nyaste tekniken man arbetar med!