Peter Holm

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Teknikintresserad och en naturlig fortsättning på gymnasiet.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Arbetat på FMV.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag sökte på an annons.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Produktledare bandvagnar och pansarterrängbilar dvs. ansvarar för två av Försvarsmaktens fordonssystem. Arbetet innebär planering av en förmåga över tiden dvs. planera nya anskaffningar och modifieringar samt vidmakthållande av befintliga system genom löpande mindre åtgärder.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Jag har en god allmänteknisk förståelse samt en god förmåga att förstå sammanhang och analysera problem. Jag tror att delar av detta kommer från studierna.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Min arbetsdag börjar straxt före 8. Det som är trevligt är att jag sällan vet hur dagen kommer att gestalta sig. Alltid är det något oväntat som händer. Ungefär halva arbetsdagen brukar jag kunna ägna åt mina egna uppgifter resten av tiden går åt till att ta hand om det som händer runt om. I stort handlar arbetet om att köpa och hålla fordonsflottor rullande runt om i världen. Det blir mycket kontakter med leverantörer och med andra länders motsvarande myndigheter.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Det var en naturlig väg för att få nytta av mina två examen, Civilingenjör och Officer.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Lite mer pragmatisk och har större förståelse för den politiska dimensionen av att arbeta på en myndighet relaterad till försvarsfrågor.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Arbetsuppgifterna är riktigt kul och det är uppgifter som inte finns i det privata näringslivet. Tyvärr är lönenivåerna inte så bra och jag upplever att det kan vara svårt att göra karriär om man inte är officer, men det finns undantag både avseende lön och ”civila” chefer.