Fortum

Fortum är ett ledande energiföretag i Norden och området runt Östersjön. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi tar ett stort ansvar för att säkra en hållbar utveckling av energirelaterade tjänster – i dag och i framtiden. Vi vill ta ansvar för våra medarbetare och för miljön som omger dem. Klimatförändringen är en av de tuffaste utmaningarna i framtiden för hela energibranschen. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra vår konkurrenskraft inom miljöområdet. Vi vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen. Fortums nya traineeprogram börjar i januari 2009. Anmälningstiden är 6-31/10/2008. Läs mer på www.fortum.com/forerunner. Under 2007 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Fortum aktie är noterad på Helsingsforsbörsen.

Company videos

Fortum
Business Developer
Karlstad
Chalmers tekniska högskola
Fortum
Purchasing Manager
Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Fortum
Nätutredare
Fagerås
Chalmers tekniska högskola