Tanja Jevtic

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av arkitektur och teknik vilket gjorde att bebyggelseutveckling kändes som en bra kombination. Under utbildningen i Malmö så växte mitt intresse för stads- och trafikplanering och därför sökte jag mig till KTH och Väg och Vatten.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag fick jobb på Vägverket direkt efter min examen.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag hade praktik på Vägverket under min studietid som sedan följdes av exjobb. När jag var klar med mitt exjobb fick jag en projektanställning som så småningom ledde till en fast tjänst.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Mitt arbete är en blandning mellan stort och smått, det kan handla om att granska bygglov för enstaka fastigheter till att föra diskussioner om vilka åtgärder vi behöver prioritera i de långsiktiga planerna. Samhällsplanering innebär ett nära samspel med bland annat andra myndigheter och kommuner. Mitt yrke är väldigt varierande och innebär kontakter med privatpersoner, företag, tjänstemän och politiker.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Utbildningen är en bra bas att stå på och har gett mig en grundkunskap när det gäller bebyggelse och trafik.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Eftersom mitt yrke är så brett så är ingen dag den andra lik!

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Under min utbildning gjorde vi en del arbeten som var kopplade till Vägverket. Men det var egentligen under min praktik som jag insåg att Vägverket hanterar så många intressanta frågor.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Vägverkets verksamhetsområde är mycket bredare än vad jag insåg innan jag började här.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag under mina tre år på Vägverket har jag haft flera olika anställningar vilket medfört att jag fått prova på att arbeta i olika delar av organisationen. Detta kommer jag att ha stor nytta av i min framtida karriär. Inom Vägverket finns mängder av vägar för den som vill göra karriär eftersom verksamheten är så bred. Geografiskt är verksamheten också spridd och vill man jobba internationellt så finns bland annat Vägverkets dotterbolag SweRoad. Dessutom genomgår flera myndigheter en stor omdaning vilket gör att vi går en spännande tid till mötes!