Mikael Johansson

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Bred bas att utgå ifrån, stort intresse i kursämnena, väl renommerad utbildning och högskola.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Arbetat både inom den privata sektorn som arbetsledare och projektledare, nu i den offentliga sektorn som projektledare, controller och sektionschef.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Genom internrekrytering

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Ansvar för framkomligheten i Göteborg och Halmstad med omnejd. Daglig drift av vägar, broar, vägutrustning, sidoområden och vinterväghållning. Ansvarar för att genomföra de mål som är uppsatta inom ramen för delegerade medel. Upphandling och effektiviseringar i organisationen mm.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Jag tycker att utbildningen har givit mig en bra bas att utgå ifrån.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag har väldigt varierande dagar. Allt från byggmöten, träff med allmänheten, kurser, seminarier, resor, upphandlingsmöten, utvecklingsprojekt, akuta åtaganden i vårt vägnät, personalfrågor, mm.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag tyckte det verkade vara en bra organisation med mycket intressanta arbetsuppgifter. Bra utvecklingsmöjligheter.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag ser på Vägverket som en mer handlingskraftig organisation och mer effektiv och trovärdig än vad jag förväntade mig. Vägverket är en väldigt bra arbetsgivare i mitt tycke. Jag trivs väldigt bra.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag ser mycket positivt på mina möjligheter till att utvecklas vidare inom Vägverket. Jag är helt inställd på att det kommer nya spännande utmaningar i framtiden.