Leni Maot

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Efter studenten från Institut National Polytechniques de Grenoble i Frankrike valde jag att gå i "classes préparatoires aux grandes écoles" vilket är en 2 års förberedelse skola för antagningsproven till "Grandes Ecoles". Jag hade då ett antal möjligheter och valde Väg- och vattenbyggnad för att utbildningen innehöll ett stort antal olika ämne inom byggnadsteknik och jag ville inte begränsa mig till bara ett område. Med den här utbildningen fick jag inblick till exempel i vattenbyggnation med stora vattenkraftverk såväl som i numeriska simulationer.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Efter min examen har jag jobbat ett och ett halvt år som konsult i Tyskland. Med det här jobbet fick jag en direkt användning av de tekniska kurser som jag hade läst. Det var en viktig etapp i mitt arbetsliv när jag testade arbetslivet utomlands, mina tekniska kunskaper samt min flexibilitet. Jag kände dock ganska snabbt att jag ville ha en mer övergripande roll, och inte syssla med detaljer, så intressanta de må vara.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag kollade på www.vv.se under jobb och framtid och hittade annonsen om jobbet som projektledare. Jag följde den klassiska vägen och svarade på den, blev kallad till intervju. Direkt vid intervjun kändes stämningen optimal och det var en bra förutsättning.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag jobbar idag som projektledare för investeringsprojekt. Mina projekten handlar om olika typer av åtgärder som en väg eller en vägförbindelse behöver få. Det kan vara till exempel bygga en ny cykelbana, bygga om en väg till en mötesfri väg eller förbättra vattentäktsskydd längs statliga vägar. Jag ser till att organisera projektet, beställa stöd, stödja upphandling med informations om projektet, driva möten med konsulten och entreprenör. Många aktörer liksom konsulter, entreprenör, kommuner jobbar tillsammans och den mänskliga kontakterna gör jobbet mycket levande. Jag som projektledare ska se till att alla har de bästa förutsättningarna för att kunna jobba på det bästa och smidigaste sätet. Jag har också många kontakter med allmänheten när vi till exempel informerar om våra projekt. Då handlar det om att förvandla ett tekniskt arbete till en begriplig information för personer som inte är insatta i vägteknik och vägplaneringsprocessen. Det krävs trovärdighet, kreativitet, öppenhet och engagemang. Att vara projektledare kan betyda mycket olika grejer beroende på företaget man jobbar på men för mig förknippas det med att vara spindeln i nätet och se till att allt funkar som det ska. Jag har alltid många bollar i luften och ingen dag är lik en annan!

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Min utbildning har naturligtvis gett mig en stark grund för tekniska kunskaper som dyker upp i mina projekten. Det är dock sällan som jag idag sitter och jobbar med något verkligen tekniskt själv. Jag utvecklade min organisationsförmåga när jag pluggade genom att kunna hantera tider och tryck, det är väl det som jag har mest nytta av.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsdagar är mycket omväxlande. Det roliga är att jag planerar mina aktiviteter ungefär som jag känner för. Det frågar efter en stor disciplin och en bra kommunikation med alla aktörer. En vanlig dag kan vara att leda ett projekteringsmöte med konsulten eller träffa kommunen för ett samråd, göra ett platsbesök. Jag kommunicerar mycket via telefonen, mail och diskussioner kan gå från hur ska vi hantera geoteknik i det här vägombyggnation till vad är det för informationsmaterial man måste ta fram för att informera om förstudien för en gång- och cykelväg. Jag måste naturligtvist se till att man följer Väglagens krav och att budgeten samt tidplan följs.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Annonsen för jobbet verkade attraktiv. Jag blev förförd och ville pröva på jobbet som projektledare i just det här företaget. Jag insåg direkt Vägverket som en attraktiv arbetsgivare: stora utvecklingsmöjligheter, intressanta arbetsuppgifter, stöd inom företaget för oerfarna medarbetare, öppen dialog och flexibilitet var de viktigaste faktorer för mig.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Bilden som jag hade när jag var på anställningsintervju har bara förstärkts, Vägverket öppnar till och med mer dörrar än vad jag trodde!

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag vill gärna jobba ett antal år som projektledare som jag gör idag, men sedan ser jag gärna att pröva på nya utmaningar: det kan vara byta geografiska område, orientera mig lite mer mot strategiska planeringen, etappen innan projekten födds eller varför inte jobba med sektorsfrågor.