Erik Gustavsson

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag visste att det var en ingenjörsutbildning jag ville ha men hade även ett visst intresse för ekonomi samt marknadsföring och har valt utbildningar därefter.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag började jobba som mekaniker på Trelleborg redan under studietiden och har därefter fortsatt i diverse funktioner inom utvecklingsavdelningen. Idag jobbar jag som ansvarig för Trelleborg Rubores labb i Detroit, Michigan.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Mitt nuvarande jobb på Trelleborg Rubore fick jag helt enkelt efter att jag blev tillfrågad om jag var intresserad av att flytta till USA och starta ett labb för produktutveckling.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Mitt jobb består av att identifiera kundspecifika problem, finna lösningar för dessa med hjälp av Trelleborgs diverse produkter samt att presentera resultatet för den potentiella kunden.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Min roll är väldigt gränsöverskridande och en bred ingenjörsutbildning passar bra då jag har många gränssnitt hela vägen ifrån utveckling till marknad både hos våra kunder samt internt.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar planering, rapportskrivning/-läsning, göra presentationer, kundbesök mm. På grund av tidsskillnaden mellan USA och Sverige börjar en typisk dag med att jag följer upp pågående projekt med kollegor i Sverige. Därefter kan det vara ett kundbesök hos t.ex. Ford där en lösning ska presenteras med målet att få dem att inse att deras produkt bättre möter slutkundens behov om de integrerar Trelleborgs lösning i deras design. Innan dagen avslutas åker jag tillbaka till kontoret för att gå igenom diverse resultat och frågetecken. En viktig del i mitt jobb är att förmedla information emellan marknads- och utvecklingsavdelningen.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Att jag sökte mig till Trelleborg var mer eller mindre en slump. Att jag har stannat beror mycket på att jag ständigt har möjlighet att anta nya utmaningar och uppgifter.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Efter att ha jobbat på företaget i några år så känner jag att jag har många vänner inom organisationen. Jag känner även att företaget har gett mig mer ansvar där jag personligen kan vara med och påverka olika beslut.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag ser en framtid inom Trelleborg så länge företaget fortsätter erbjuda utmanande och intressanta arbetsuppgifter. Karriärvägarna inom företaget ser bra ut och jag tror att om man är motiverad och gör ett bra jobb så finns möjligheter över hela världen inom diverse kategorier.