Petra Lundmark

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Maskiningenjör kändes som den bredaste utbildningen som kunde leda mot fler olika spår än de andra inriktningarna. Produktutveckling valde jag av mitt stora intresse för just detta.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag arbetade under fem år på Geotronics, idag Trimble, som gör optiska mätinstrument. Jag arbetade först med montering och testning av instrumenten. Men sökte jag mig sedan till utvecklingsavdelningen där jag började med Cad och konstruktion. Jag tog sedan tjänstledigt och läste 2år produktutveckling. Examensarbetet utfördes på Atlas Copco Craelius där jag arbetade med utrustning för bergborrning. Jag gick sedan vidare till en distributör av Cadprogram där jag arbetade som applikationsingenjör. Utbildningar, demonstrationer och support av Cadprogram vara mina främsta uppgifter. Efter en tid jobbade jag också som affärsutvecklare mot ett stort återförsäljarnät i Sverige och Norden.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag blev uppringd och erbjuden arbete på Xdin.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag jobbar som teknikkonsult. Vårt företag har konsulter bl a inom produktutveckling, beräkning, processkartläggning, systemutveckling, Cadsupport och utbildning. Jag jobbar som projektledare, konstruktör samt håller utbildningar i Cad.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Konstruktion och Cad som jag hade i utbildningen har jag haft mycket stor nytta av. Även ämnet arbetsmiljö där jag läst om olika personligheter har varit till stor nytta när jag jobbar som projektledare i olika projektgrupper. Under min produktutvecklar utbildning hade jag flera månaders praktik där jag jobbade med utveckling av kylskåp. Praktik i ”riktiga” arbetslivet är mycket bra och jätteviktig för framtida jobb.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag har just nu ett uppdrag som projektledare hos en kund som utvecklar verktyg. Jag konstruerar själv samt fördelar konstruktionsuppgifter till andra konsulter. Jag driver flera projekt där gammal konstruktionsdata skall kvalitetssäkras och konverteras till 3D. Jag har även delvis en roll som affärsutvecklare mot Xdin. Detta innebär att vara lyhörd för nya uppdrag samt driva affärsmöjligheter hos kunder. Det handlar om att kunna se kundens behov och finna lösningar som passar just dem. Jag håller även utbildningar i Cad då och då på Xdins kontor, eller åker ut till kunder och håller utbildning på plats. Jag håller även seminarium där jag presenterar och demonstrerar 3D cad. Detta är en fantastisk möjlighet hos Xdin, att kunna arbeta som projektledare hos en kund, men även kunna hålla kurser då och då bara för att jag tycker det är roligt och inspirerande.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Xdin är ett företag med platt organisation, bra personalhantering och bra lönemodeller. Mycket ansvar ligger på konsulten själv, samt att Xdin erbjuder mycket och bra utbildningar. Desto mer erfarenhet och kunskap du kan skaffa dig, desto bättre debitering, vilket visar sig på lönen.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag var nog mest orolig för att vara konsult för jag trodde att en konsult måste kunna allt från början. Men jag har lärt mig att konsulter behövs på många platser och olika erfarenhet är önskvärd. Xdin tillhandahåller konsulter inom alla områden, med både lång erfarenhet eller nyexade.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag trivs mycket bra på Xdin och hoppas kunna stanna där länge. Xdin erbjuder förutom projektledarutbildningar etc. ett ledarskapsprogram med karriärmöjlighet inom företaget.