Annika Erkselius

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag var intresserad av en bred utbildning med mycket beteendevetenskap och eftersom jag ville ut i industrin så kändes denna utbildning rätt. Målet var att så småningom kunna jobba inom en personalfunktion.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag började som trainee inom en personalfunktion, fortsatte sedan som personalman och har nu sedan några år tillbaka inriktat mig helt mot Compensation & Benefits.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jobbet fick jag genom att söka och komma på intervju.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag är ansvarig för kompensationsfrågor och expatriater i koncernen. Det är ett brett och väldigt intressant jobb, eftersom det innebär att man har mycket kontakter, både internt och externt. Jag jobbar även med att ta fram nya policies och riktlinjer inom området.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Speciellt i början hade jag stor nytta av min utbildning. Sedan lär man sig hela tiden nytt i jobbet.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Alla dagar ser lite olika ut! Dagarna och arbetsuppgifterna är väldigt varierande. En del av arbetet görs i projektform och en del individuellt. Jag jobbar just nu mycket med att vidareutveckla vår expatriatpolicy och att ta fram nyckeltal för HR-området.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

För att det är ett stort internationellt företag med många möjligheter.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

På samma sätt! Man kan jobba med många olika frågor, resa och utveckla sig vidare.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag har precis fått ett utökat ansvar, vilket känns väldigt positivt. Det finns flera olika karriärvägar inom företaget antingen som specialist eller chef.