Oskar Hansén

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag jobbade till en början mycket teknikinriktat innan jag valde att läsa vidare. Jag kände småningom att jag ville utvecklas yrkesmässigt och träffa fler människor i arbetet. Då föll valet av utbildning tämligen enkelt: blandningen kommunikation, ekonomi, beteendevetenskap och teknik kändes väldigt tilltalande.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jobbat på att bli vuxen på riktigt! Alltså har jag skaffat större motorcykel, hus, katt, en andra bil och såklart ett nytt, intressant jobb!

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Genom intern rekrytering. Mitt första jobb på Fortum fick jag genom kontakter.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Min nuvarande tjänst är ganska nyinrättad, så det är svårt att ge ett entydigt svar. Jag deltar bla. i förstudier om kommande affärskoncept, sammanställer fakta och utreder möjligheter. Jag har en ganska fri roll vilket innebär en del fasta arbetsuppgifter men i huvudsak fyller jag min arbetsdag med att undersöka nya affärsmöjligheter. Även utbildningsfrågor hamnar på mitt bord då och då.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Utbildningen lärde mig hur människor fungerar enskilt och i grupp. Jag fick också bra kläm på presentationsteknik samt förståelse för hur viktigt det är i ett företag att få olika enheter att jobba mot samma mål. Helt enkelt fick jag bra verktyg för att översätta tankar och idéer till verkliga projekt.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Ingen dag är helt lik den andra. I mitt jobb ingår att hänga med i trenderna i branschen, så jag söker aktivt efter information på dagarna. Jag för också ofta diskussioner kring olika olika affärskoncept med berörda parter och jobbar mycket med att utveckla strategier.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag kände till Fortum tidigt, då jag växte upp i ett område där Fortum äger elnätet. Hade också flera bekanta som jobbade på Fortum och fick genom dem mycket positiv respons om företaget. Så när det var dags för mig att hitta ett arbete så föll valet ganska enkelt att söka mig till Fortum.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag har jobbat på företaget i snart tre år och har redan nu utvecklats och bytt jobb internt, så karriärmöjligheterna är stora. Det är inte heller helt omöjligt att jag i framtiden kommer att jobba utomlands, Fortum finns ju i ett femtontal länder runt om i världen. För den som är öppen för förändring och nya utmaningar finns det många möjligheter inom företaget.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Med tanke på hur samhället utvecklas och att klimatfrågor blivit allt viktigare, är Fortum är en mycket intressant arbetsgivare. Det känns helt rätt att jobba på ett företag som aktivt verkar för en hållbar miljö och på så sätt kunna påverka vår framtid.