Martin Swahn

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Utbildningen gav en bra blandning av IT och ekonomi.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag har arbetat som technical sales manager för EMEAI området för ett amerikanst mjukvaruföretag som heter Quarterdeck. Arbetade där i 3.5 år och var stationerad på flera olika ställer i världen som: Santa Monica, Dublin, Nicosia och Paris. Fick därefter anställning som management konsult på Accenture i södra Frankrike. Arbetade där i 3.5 år och hade hela Europa som arbetsfält. Efter Accenture fick jag jobb som direktör på Entrust, ett amerikanskt säkerhetsföretag. Arbetade där i 2.5 år med affärsutveckling inom mobila lösningar. Sedan startade jag min egna firma, EasyChange Nordic AB.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag hade en affärsidé och byggde ett bolag kring den idén.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag arbetar med att utveckla ledande IT-plattformar för jämförelser av telekomprodukter såsom mobiltelefoni, fasttelefoni, bredband, digital TV, m. fl. Vi licensierar dessa lösningar till myndigheter i världen.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Utbildning hav mig en bra bas att stå på när man kom ut i arbetslivet.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Projektledning, affärsutveckling, kundkontakter, skriva kravspecifikationer, administration och ekonomi, mm.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag grundade EasyChange och var dess första anställd. Jag behövde inte söka :-)

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Man lär sig mycket som egen företagare. Man gör misstag, man lär sig och gör förhoppningsvis inte samma misstag igen. Man anpassar verksamheten efter de förutsättningar som råder och därför har EasyChange tagit en något annorlunda riktning än den ursprungliga.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

EasyChange har en potential att fortsätta växa. Jag vill kunna utöka verksamheten och i viss mån ersätta vissa av de funktioner som jag ansvarar för med någon annan. Det skulle ge mig mer tid att fokusera på de delar av verksamheten som jag tycker är roligast och är bäst på.